DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi pierwsze postępowanie sanacyjne w apelacji jeleniogórskiej

19 Kwietnia 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne Krzysztofa Eliasza PESEL: 64040300038, REGON 891343709, NIP 8861650399 prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Krzysztof Eliasz ELSOL" pod adresem: Radogoszcz 67A, 59-800 Lubań. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą v GRs 1/16

Firma ELSOL zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierowo- techniczną, posiadającą duże doświadczenie w montażu konstrukcji żelbetowych. Działa w obszarze montażu prefabrykatów służących do budowy: hal przemysłowych, supermarketów, fabryk.Dowiedz się więcej: www.elsolbud.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Krzysztofa Eliasza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Krzysztof Eliasz ELSOL", zezwolić Krzysztofowi Eliaszowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy – Krzysztofa Skrobowskiego, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 18 kwietnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY