DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi pierwsze przyspieszone postępowanie układowe ELEAR sp. z o.o. w apelacji jeleniogórskiej

13 Maja 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział v Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe ELEAR sp. z o.o. w Jeleniej Górze (KRS 0000195091), na nadzorcę sądowego wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie po dacie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego prowadzone jest pod sygnaturą v GRp 1/16.

Przedsiębiorstwo "ELEAR" działa w obszarze obsługi jednostek zajmujących się produkcją, dystrybucją i konsumpcją ciepła oferując następujące rodzaje usług: projektowanie (koncepcje modernizacji systemów grzewczych, auditing energetyczny, projekty budowlane branżowe, dokumentacje specjalistyczne), dostawę wyrobów (działalność handlowa), wykonawstwo (roboty budowlane i instalacyjne), usługi serwisowe, szkolenia techniczne w zakresie prowadzonej działalności.Dowiedz się więcej: www.elear.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe ELEAR sp. z o. o. w Jeleniej Górze, zezwolić Krzysztofowi Jerzemu Gruszczyńskiemu na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, wyznaczyć nadzorcę sądowego w postaci PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze v Wydział Gospodarczy– Joannę Skowron oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego.

Celem otwartego przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości restrukturyzowanego przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przedsiębiorcy w restrukturyzacji zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Przedmiotowe postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek restrukturyzowanego przedsiębiorcy lub nadzorcy sądowego sędzia komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY