DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne FITEN S.A. w Katowicach

10 Sierpnia 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000274060, REGON 240547273, NIP 6342622328. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 3/16/12.

Przedsiębiorstwo FITEN Spółka Akcyjna specjalizuje się bezpośrednim sprzedawaniu gazu i energii elektrycznej dla biznesu. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność biznesową w dwóch podstawowych segmentach:
- dostaw energii i gazu do klientów końcowych
- hurtowego obrotu energią elektryczną

W 2011 roku Fiten SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Gazele Biznesu, Bloomberg Businessweek oraz Diamenty Miesięcznika Forbes.Dowiedz się więcej: www.fiten.pl

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne FITEN S.A.z siedzibą w Katowicach , zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy – Renata Michalak, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 10 sierpnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY