DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne INTRA Sp. z o.o. w Warszawie

1 Grudnia 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 01 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne INTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000175172. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 16/16.

Firma INTRA Sp. z o. o. to nowoczesna firma działająca na polskim rynku od 1991 roku.Wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług, w tym:
- szerokim obszarem dystrybucji,
- dogodnymi i elastycznymi warunkami współpracy,
- oraz profesjonalną, szybką i terminową obsługą.

Przedsiębiorstwo INTRA Sp. z o.o. specjalizuje się dystrybucją towaru w centralnej części Polski, na Mazurach, Pomorzu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, w województwie łódzkim, kujawsko pomorskim i wielkopolskim.

Dysponuje własną siecią transportową, która spełnia wszystkie wymogi dotyczące przewożenia leków, w szczególności utrzymania właściwych temperatur oraz zapewnia najlepszą obsługę taką jak: szybkie dostawy, bardzo dobry serwis i atrakcyjnie niskie ceny.

Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe, firma INTRA Sp. z o.o. sponsoruje wiele szkoleń oraz imprez sportowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma INTRA Sp. z o.o. prowadzi:
- Hurtownię Farmaceutyczną - wiodącą częścią działalności Hurtowni Farmaceutycznej INTRA Sp.z o.o. są leki, materiały medyczne, środki higieny osobistej oraz kosmetyki. Oferta firmy jest różnorodna i na bieżąco dopasowywana do zmieniających się potrzeb Klientów. INFRA Sp. z o.o. współpracuje z większością koncernów i dostawców leków na terenie Polski, dzięki czemu zapewnia atrakcyjnie niskie ceny, długie terminy płatności oraz ciągłość dostaw.

- Hurtownię Weterynaryjną - specjalizuje się także w obsłudze rynku weterynaryjnego. w ramach prowadzonej działalności realizowane są zamówienia do gabinetów, przychodni, lecznic, sklepów zoologicznych oraz klinik weterynaryjnych. Dzięki współpracy z większością producentów działających na rynku weterynaryjnym oraz farmaceutycznym firma INTRA Sp. z o.o. zapewnia: wysoki standard obsługi, szeroki asortyment, atrakcyjnie niskie ceny, liczne promocje oraz ciągłość dostaw.

- Skład konsygnacyjny – prowadzony jest także skład konsygnacyjny produktów leczniczych mając do dyspozycji ponad 4500 miejsc paletowych. Zapewnia to gwarancję pełnej obsługi w zakresie magazynowania, konfekcjonowania towarów oraz raportowania.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne INTRA Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, odebrać zarząd własny dłużnikowi, wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Anny Żuławy, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978, z późn. Zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego oraz oddalić wniosek dłużnika o zezwolenie na wykonywanie Zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego Zarządu.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 01 grudnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY