DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne Kerdos Group S.A. w Warszawie

19 Maja 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, iż po uprzednim zabezpieczeniu majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 11 maja 2016 otworzył postępowanie sanacyjne „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000128922), na Zarządcę postępowania wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 4/16

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika "Kerdos Group" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odebrać zarząd własny dłużnikowi, wyznaczyć zarządcę w postaci PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Pawła Stasio, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej spółki, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 11 maja 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY