DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Gryfowie Śląskim

30 Czerwca 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Gryfowie Śląskim, KRS 0000614543, REGON 230233803, NIP 6161001522. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą v GRs 3/16.

Przedsiębiorstwo „Matusewicz” Budowa Maszyn Spółka Akcyjna specjalizuje się w produkcji i świadczeniu usług w obszarze obróbki tworzyw sztucznych i stali. Wiodącymi produktami firmy są linie galwanizerskie, przemysłowe oczyszczalnie ścieków, systemy oczyszczania powietrza, zbiorniki oraz inne elementy wyposażenia galwanizerni. Najwyższa jakość pracy oraz wyrobów została potwierdzona wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością i otrzymaniem certyfikatu ISO 9001. W ciągu minionych lat przedsiębiorstwo zrealizowało ponad 60 znaczących projektów inwestycyjnych dla firm działających w branży meblowej, motoryzacyjnej oraz lotniczej. Ich przedmiotem były kompletne linie galwanizerskie do prowadzenia różnorodnych procesów, m.in. anodowania, cynkowania, chromowania, trawienia.

„Matusewicz” Budowa Maszyn S.A. oferuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczno-technologiczne, pozwalające na osiąganie wysokich wydajności produkcji oraz eliminacji emisji szkodliwych związków zakładów galwanizerskich do środowiska naturalnego. Projektowane przemysłowe oczyszczalnie ścieków, w których stosuje się system odzysku wody, pozwalają na znaczące ograniczenie stopnia zużycia wody sieciowej.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Budowa Maszyn S.A. , zezwolić reprezentantom dłużnika na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy – Małgorzata Dowhanycz-Turoń, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 29 czerwca 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY