DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne MATUSEWICZ Development Sp. z o.o. Sp. K. w Gryfowie Śląskim

23 Grudnia 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gryfowie Śląskim, KRS 0000296724. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą V GRs 5/16.

Firma „MATUSEWICZ” Development Sp. z o.o. Sp. k. to firma działająca na polskim rynku zajmująca się inwestycjami deweloperskimi, m.in jest głównym inwestorem osiedla Willa Wrocław.Przez 20 lat istnienia na rynku, firma oddała ponad 50 obiektów oraz linii technologicznych z zakresu budownictwa specjalistycznego, ekologicznego oraz inżynierskiego.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gryfowie Śląskim, wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Zbigniewa Klin, wyznaczyć zarządcę w postaci PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolić reprezentantom dłużnika na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego Zarządu, wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r. ), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 23 grudnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY