DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne NANOTEL S.A. we Wrocławiu

29 Marca 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne NANOTEL S.A. we Wrocławiu (KRS 0000357239), na Zarządcę postępowania wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą VIII GRs 1/16.

NANOTEL S.A. jest wyspecjalizowaną firmą działającą w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Działalność w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje projektowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie kanalizacji teletechnicznej, budowę kanalizacji teletechnicznej, sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury.

Dowiedz się więcej: www.nanotel.plZgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika NANOTEL Spółka Akcyjna, zezwolić Prezesowi zarządu dłużnika Danielowi Wojnarowiczowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w postaci PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Pawła Bilińskiego, ustanowić kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w osobie administratora zabezpieczeń w postaci SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543273) oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej spółki, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 24 marca 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY