DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne PROBELL Sp. z o.o.

15 Maja 2017

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne spółki Probell sp z o.o. we Wrocławiu. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRs 3/17.

Firma Probell specjalizuje się w montażu systemów telekomunikacyjnych przy wykorzystanie najnowszych technologii oraz narzędzi. Posiada w swojej ofercie produkty z zakresu CTI czyli integracji komputerowo-telefonicznej, kompletne rozwiązania sieciowo-komunikacyjne, a wiec łącznie produkty i nowe usługi w sieci (VoIP, VoFR, CNS - usługi sieci konwergentnej - jedno medium do głosu, obrazu i danych nowa generacja łączności globalnej G3), oraz abonenckie centrale telefoniczne z pełnym okablowaniem i produktami końcowymi, jak telefony cyfrowe, analogowe, ISDN VoIP i terminale PC. od 2008 roku Probell jest certyfikowanym partnerem firmy Interactive Intelligence (ININ), międzynarodowego lidera z zakresu rozwiązań unified IP business communications. Jako integrator systemów teleinformatycznych spółka Probell dostarcza klientom nie tylko gotowe aplikacje, ale przede wszystkim kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne.

Obecnie działalności spółki skupia się w obszarze budownictwa dla telekomunikacji i infrastruktury teleinformatycznej - Probell zajmuje się m.in. projektowaniem i budową sieci teleinformatycznych, w tym szerokopasmowych oraz remontami i inwentaryzacją istniejącej infrastruktury.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z 12 maja 2017 r., sygn. akt VIII GR 4/17 otworzył postępowanie sanacyjne Probell sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 10620), wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego oraz zarządcę w postaci PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300) oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia.

Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 12 maja 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY