DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w Bogatyni

4 Maja 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" sp. z o.o. w Bogatyni, KRS 0000194015, REGON 230504716, NIP 6150024324. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą v GRs 2/16.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" Spółka z o.o. w Bogatyni jest jedną z pierwszych firm budowlanych działających na terenie Zagłębia Turoszowskiego. Zakres oferowanych przez Spółkę usług obejmuje wszystkie sektory rynku budowlanego, a w szczególności: budownictwo przemysłowe obejmujące obiekty górnicze, obiekty energetyczne i pozostałe obiekty przemysłowe, budownictwo użyteczności publicznej obejmujące szkoły, szpitale, obiekty sportowe i pozostałe obiekty użyteczności publicznej, budownictwo ochrony środowiska obejmujące sieci wodociągowo-kanalizacyjne, pompownie i przepompownie, oczyszczalnie ścieków, rekultywacje, odwodnienia i pozostałe obiekty ochrony środowiska, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komunikacyjne obejmujące drogi, place i pozostałe obiekty komunikacyjne.


Dowiedz się więcej: www.egbud.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" sp. z o.o. w Bogatyni, zezwolić reprezentantom dłużnika na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy – Zbigniewa Klina, oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 22 kwietnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY