DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne spółki Matras S.A. z siedzibą w Warszawie

21 Listopada 2017

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2017 roku, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Postanowieniem z dnia 9 listopada 2017r. po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Matras S.A. na wniosek zarządcy postanowił odwołać zarządcę - Pretium Sp. z o.o. (numer licencji 1012) i wyznaczyć zarządcę PMR Restrukturyzacje S.A. (nr licencji 5). Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GRs 5/17.


Sieć księgarń Matras S.A. początkowo zajmowała się hurtowym obrotem książek, obecnie większość obrotu firmy generuje sprzedaż detaliczna w sieci stacjonarnych księgarni, uzupełniona o ofertę sklepu internetowego. Sieć księgarń rozwijała się przejmując lokale Domu Książki oraz otwierając nowe punkty, często w galeriach handlowych. Na koniec 2013 roku Matras S.A. dysponowała siecią 180 księgarń na terenie kraju. Matras S.A.-grupa kapitałowa powstała na bazie założonej w Katowicach w 1991r. katowickiej firmy Matras. Matras to lider dystrybucji książek na polskim rynku. Zgodnie z treścią Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2017r., Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Matras S.A..Sąd oddalił wniosek dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne objęte niniejszym postepowaniem skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 24 kwietnia 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY