DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A. przeprowadzi postępowanie sanacyjne wobec Jucon Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

9 Sierpnia 2017

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 02 sierpnia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział v Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Jucon Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.(KRS 0000548164), na zarządcę masy sanacyjnej wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego prowadzone jest pod sygnaturą v GRs 3/17.

Przedsiębiorstwo JUCON Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. działa na rynku budowlanym od 2005 r. , oferując kompleksowe rozwiązania obejmujące projektowanie, produkcję i montaż ślusarki przeciwpożarowej i bezklasowej, stalowej i aluminiowej oraz konstrukcji stalowych i wyrobów ze stali. Spółka specjalizuje się w realizacjach drzwi i fasad przeciwpożarowych, świetlików i pasm świetlnych, balustrad szklanych, balustrad ze stali czarnej i szlachetnej, daszków szklanych i schodów szklanych. Firma Jucon Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z zasadami przyjętymi w Zakładowym Systemie Kontroli Jakości. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty zgodności z właściwymi aprobatami technicznymi.Dowiedz się więcej: www.jucon.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Jucon Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., pozostawić zarząd własny dłużnikowi, wyznaczyć zarządcę w postaci PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Kaliszu – Jana Mateckiego oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 02 sierpnia 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY