DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne wobec Marka Franczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynierskich FRAKOP w Kamilówce

21 Kwietnia 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim v Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne Marka Franczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynierskich "FRAKOP" w Kamilówce, nr REGON 590347175, NIP 644-001-61-84. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą v GRs 1/16

Firma "FRAKOP" działa w obszarze wykonywania robót związanych z budową rurociągów i sieci rozdzielczych, prac wodno-kanalizacyjnych oraz budowy dróg i autostrad na terenie kraju.Dowiedz się więcej: www.frakop.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne wobec Marka Franczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynierskich "FRAKOP" w Kamilówce, nr REGON 590347175, NIP 644-001-61-84, zezwolić Markowi Franczakowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w toku postępowania sanacyjnego w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim v Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Łukasza Zajdy, oraz zastępcę Sędziego Komisarza w  osobie Sędziego SR Marcina Żurawskiego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 18 kwietnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY