DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne wobec Teresy Matusewicz prowadzącej działalność pod nazwą Tadeusz i Teresa Matusewicz s.c. z siedzibą w Uboczu

9 Marca 2017

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2017 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze v Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Teresy Matusewicz prowadzącej działalność pod firmą Tadeusz i Teresa Matusewicz s.c. z siedzibą w Uboczu, KRS 0000546300. Wszczęte postępowanie sanacyjne otrzymało sygnaturę v GRs 2/17, natomiast po połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą 1/17.

Podstawą działalności Spółki Cywilnej Tadeusz i Teresa Matusewicz jest wynajem terenów dla Spółki MBM S.A. Należy podkreślić, że Państwo Matusewicz posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności sięgające roku 1977. Ponadto Pan Tadeusz Matusewicz jest niekwestionowanym specjalistą w dziedzinie budowy linii do galwanizerni i świadczy usługi konsultingowe w dziedzinie obróbki tworzyw sztucznych i linii technologicznych dla galwanizerni.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Teresy Matusewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Tadeusz i Teresa Matusewicz s.c.” z siedzibą w Uboczu, zezwolić dłużnikowi na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego zarządu,, wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzaty Dowhanycz-Turoń, wyznaczyć zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978, z późn. Zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 8 marca 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY