DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie układowe Józefa Chmurzyńskiego Wytwórnia Betonów w Radomiu

4 Września 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 29sierpnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, Wydział v Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe Józefa Chmurzyńskiegoz siedzibą w Radomiu, PESEL 57012703678. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą v GRu2/16.

Józef Chmurzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Józef Chmurzyński „Wytwórnia Betonów” specjalizuje się w wytwarzaniu mieszanek betonowych w tym betonu mostowego w węzłach betoniarskich Wiggert i Teka o komputerowym dozowaniu składników. Firma specjalizuje się także w sprzedaży kruszyw i piasków pochodzących z własnych kopalni.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie układowe Józefa Chmurzyńskiego z siedzibą w Radomiu ,wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział v Gospodarczy – Krzysztofa Dobrowolskiego, wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem otwartego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie pokrycia zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu układowym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 29sierpnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu układowym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY