DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi przyspieszone postępowanie układowe Bartłomieja Chochorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNIDREW w Iwinach

24 Marca 2017

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2017 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze v Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Bartłomieja Chochorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą UNIDREW w Iwinach. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą akt v GRp 1/17.

Bartłomiej Chochorowski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą UNIDREW na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG z dnia 15 marca 1999 roku.

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest produkcja wyrobów tartacznych i innych produktów z drewna. Zakład produkcyjny zlokalizowany w Iwinach koło Bolesławca, nastawiony jest głównie na produkcję specjalnych palet do transportu długich okiennych paneli tworzywowych, ale także innych opakowań drewnianych. Jednocześnie rozwijana jest produkcja wyrobów tartacznych oraz drewnianych komponentów meblowych. Dominująca jest jednak sprzedaż na rynek zagraniczny, która w 2014r. stanowiła ok 80% produkcji firmy.

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec Bartłomieja Chochorowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą UNIDREW w Iwinach, zezwolić dłużnikowi na wykonywanie nad całością przedsiębiorstwa zwykłego zarządu, wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanny Skowron, wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie, wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Celem przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w przyspieszonym postępowaniu układowym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne objęte niniejszym postepowaniem skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 9 marca 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY