DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi przyspieszone postępowanie układowe Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu

30 Czerwca 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu w dniu 28 czerwca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000442853)., na nadzorcę sądowego wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie po dacie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRp 3/16.

Property Lease Fund S.A., jest funduszem leasingowym specjalizującym się w leasingu nieruchomości komercyjnych do 5 mln zł. Firma powstała w 2010 roku, od 17.10.2013 jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Celem Property Lease Fund S.A. jest dostarczanie małym i średnim przedsiębiorcom zaawansowanych produktów leasingowych.Dowiedz się więcej: www.plfund.pl

Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznaczyć nadzorcę sądowego w postaci PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawę oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 ustawy Prawa Restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd stwierdził także, iż prawa i obowiązki obligatariuszy zabezpieczonych hipoteką wykonuje administrator hipoteki tj. Praetorium Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

Dodatkowo, Sąd stwierdził zgodność z prawem kryterium wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym, jakie zostało wskazane w propozycjach układowych Emitenta złożonych w dniu 24 czerwca 2016 r.

Celem otwartego przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości restrukturyzowanego przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu częściowego z wierzycielami. Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przedsiębiorcy w restrukturyzacji zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek restrukturyzowanego przedsiębiorcy lub nadzorcy sądowego sędzia komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE
POPULARNE
POLECAMY