DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Tadeusz Matusewicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Tadeusz i Teresa Matusewicz s.c. w restrukturyzacji z siedzibą w Uboczu

8 Marca 2017

W dniu 08 marca 2017 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział v Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Tadeusza Matusewicza prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz i Teresa Matusewicz s.c. z siedzibą Ubocze (KRS 0000546300).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 08 marca 2017 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt v GR 4/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt v GRs 1/17

Sygnatura postępowania po połączeniu do wspólnego rozpoznania
sygn. akt v GRs 1/17

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]
Przedsiębiorca w restrukturyzacji
TADEUSZ i TERESA MATUSEWICZ S.C.

Adres korespondencyjny
Ubocze 166a
59-620 Gryfów Śląski


Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 76 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]
Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Zbigniew Klin;

Sędzia Komisarz - SSR Małgorzata Dowhanycz-Turoń;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Bankowa 18 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 900
tel. 75 67 12 904
fax. 75 67 12 901
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Mickiewicza 21 (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830

Biuro podawcze
ul. Mickiewicza 21 (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830
» Stan postępowania
[+]
Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 8 marca 2017r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Postanowienie z dnia 10 marca 2017r., w przedmiocie połączenia sprawy do wspólnego rozpoznawania

» Pobierz postanowienie PDF

3. Ogłoszenie w MSiG z dnia 28 czerwca 2017 ws. przedłożenia do sądu spisów wierzytelności

» Pobierz postanowienie PDF

4. Postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017r., w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli.

» Pobierz postanowienie PDF

5. Postanowienie z dnia 06 luty 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
» Sprzedaż
[+]
1. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy sanacyjnej firmy Tadeusza i Teresy Matusewicz s.c

» Pobierz regulamin PDF

2. Załącznik do Regulaminu sprzedaży

» Pobierz załącznik PDF

3. Ogłoszenie z dnia 07.03.2019 r. w Gazecie Wyborczej o sprzedaży

» Pobierz ogłoszenie PDF

KATEGORIE