DO GÓRY
WRÓĆ
BRANŻE W KTÓRYCH DZIAŁAMY

Sektor medyczny

Współpraca naszych specjalistów z sektorem medycznym, zarówno w segmencie przedsiębiorstw świadczących usługi medyczne oraz firm z branży farmaceutycznej, opiera się na wielu płaszczyznach doradztwa. Dotyczy ona zarówno doradztwa restrukturyzacyjnego, doradztwa biznesowego, prawnego, podatkowego oraz usług audytorskich.
Uwzględniając przy tym kluczowe dla sektora kwestie:
- zmian demograficznych w społeczeństwie i związanego z nimi rynku opieki długoterminowej, w tym wzrostu udziału opieki domowej
- zmiany stylu życia i potrzeb pacjentów
- postępu technologicznego w zakresie efektywnego zarządzania procesami wewnętrznymi jak i usług z obszaru telemedycyny
- koncentracji niszowej firm z sektora opieki prywatnej, czyli ukierunkowania działań na jakość opieki, a nie ilość usług
- konkurencji cenowej na rynku farmaceutycznym
- rosnącego popytu na kadrę medycznąDlaczego my:

- Zapewnienie kompleksowej obsługi projektu w ramach jednej firmy, tj. od etapu diagnozy sytuacji i analizy potencjału strategicznego, opracowania strategii, koordynacji i wsparcia we wdrożeniu planu, do opracowania systemu controllingu strategicznego i operacyjnego

- Świadczenie usług pozyskania finansowania dla Spółek, wspierającego efektywność realizacji planów

- Powołanie w ramach projektu, dedykowanego zespołu projektowego złożonego z ekspertów różnych dyscyplin w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie

- Budowa partnerstwa współpracy opartego na pełnym zaufaniu, całkowitym zaangażowaniu, bezpieczeństwie oraz najwyższych standardach obsługi.

Kontakt:« WRÓĆ

WYBIERZ BRANŻĘ