Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie
Masz pytania? Zadzwoń: +48 22-30-05-105

Komunikaty

1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w miejscowości Dłużyna Górna

Syndyk Masy upadłości dłużnika Małgorzaty Kujundźić ma do sprzedania udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Dłużyna Górna. Nieruchomość położona na działkach 255, 257 o łącznej powierzchni 2,0878 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW JG1Z/00015012/6. Cena wywoławcza wynosi: 15 000,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 03 czerwca 2024 r. do godziny 15:00. 2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 96 1090 1926 0000 0001 5056 6268 w terminie do 03 czerwca 2024 r do godziny 15:00. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl Pisemne oferty powinny zawierać:a) datę […]


16 kwietnia 2024

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej w Bytomiu

Syndyk Masy upadłości dłużnika Małgorzaty Kujundźić ma do sprzedania udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej w Bytomiu przy ulicy Tetmajera 5. Nieruchomość położona na działce 831/15 o łącznej powierzchni 0,2935 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW KA1Y/00015890/6. Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, budynek zdewastowany. Cena wywoławcza: 120 000,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:1. złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 03 czerwca 2024 r. do godziny 15:00. 2. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 96 1090 1926 0000 0001 5056 6268 w terminie do 03 czerwca 2024 r do godziny 15:00. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: […]


16 kwietnia 2024

Dom w Mierzwinie

Syndyk oferuje do sprzedaży prawo własności do nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym położonym w Mierzwinie 30a, na działce o numerze 69/2 o powierzchni 0,30 ha. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem JG1B/00041191/4. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny o powierzchni 225,4 m2 oraz budynek rekreacyjny z wbudowanym basenem. Do zabudowań prowadzi droga asfaltowa. Na działce znajduje się drugi budynek z basenem i pomieszczeniami gospodarczymi. Dom położony 8,6 km od Bolesławca. Cena Wywoławcza wynosi: 720.000,00 zł(słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 0/100). Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 1090 1926 0000 0001 4842 3719 w terminie do 23 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. b) Złożenie oferty przetargowej w Kancelarii PMR Restrukturyzacje SA W Jeleniej Górze tj. 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką […]


16 kwietnia 2024

1/2 udziału w nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ulicy Mostowej 1

Syndyk oferuje do sprzedaży Prawa własności do 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ulicy Mostowej 1 o powierzchni łącznej 0,3723 ha (działki w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r.) na działkach o numerach 173/6 i 173/11. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem JG1B/00020687/5. Nieruchomość stanowi budynek trzykondygnacyjny po remoncie, murowany o przeznaczeniu produkcyjnym, składów i magazynów. Cena Wywoławcza wynosi: 841.000 zł netto(słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych 0/100);1 034 430,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych 0/100) Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 1090 1926 0000 0001 4842 3719 w terminie do 23 sierpnia 2024r. do godziny 15:00. b) Złożenie oferty przetargowej w Kancelarii PMR Restrukturyzacje SA W Jeleniej Górze tj. 58-500 Jeleniej Górze, […]


16 kwietnia 2024

1/2 nieruchomości w Legnicy przy ulicy Tatrzańskiej 19

Syndyk oferuje do sprzedaży 1/2 udziału w prawa własności do nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Tatrzańskiej 19 o powierzchni 0,019 ha na działce o numerze 1132/3. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem LE1L/00040080/2. Nieruchomość stanowi budynek usługowy, trzykondygnacyjny w zabudowie szeregowej. Cena Wywoławcza wynosi: 161.000,00 zł(słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 0/100) Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 1090 1926 0000 0001 4842 3719 w terminie do 24 maja 2024 r. do godziny 15:00. b) Złożenie oferty przetargowej w Kancelarii PMR Restrukturyzacje SA W Jeleniej Górze tj. 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert […]


16 kwietnia 2024
PMR Restrukturyzacje
PMR Restrukturyzacje @ 2024
pl_PLPolish