DO GÓRY
WRÓĆ
KOMUNIKATY PRASOWE
Monitoring mediów
#0
1393

Jak firmy powinny radzić sobie ze skutkami COVID-19 ?

14 Marca 2020

Skutki światowej pandemii jaką okazał się COVID-19 dla przedsiębiorstw funkcjonujących w systemie powiązań produkcyjnych, usługowych, finansowych i instytucjonalnych w obrębie kraju, regionu czy świata stają się coraz bardziej alarmujące. Nie jest to sytuacja jednakowa dla wszystkich branż, jednakże część przedsiębiorstw zadaje sobie pytania: Czy i kiedy pojawi się zagrożenie niewypłacalnością?

Problemy z dostawą materiałów i półproduktów, czy też przymusowe przestoje bądź niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych, wpływają na opóźnienia w realizacji zamówień, tym samym spadek generowania planowanych przychodów i trudności z bieżącym regulowaniem powstałych zobowiązań, w dłuższej perspektywie zagrażających działalności.
Sytuacja wymaga działania nadzwyczajnego, „wzięcia spraw w swoje ręce” i opracowania katalogu narzędzi ratunkowych z których przedsiębiorca będzie mógł lub powinien skorzystać by podtrzymać płynność finansową, pomimo chaosu, w którym przedsiębiorstwo się znalazło.
Kluczową kwestią niemożności powrotu do realizacji przyjętych strategii rozwoju przedsiębiorstwa, może bowiem okazać się brak przygotowania przez przedsiębiorstwo odpowiednich awaryjnych scenariuszy zarządzania sytuacją kryzysową i dostosowania do nowej rzeczywistości, stabilizujących działania i pozwalających na rozłożenie parasola nad przedsiębiorstwem. Awaryjne scenariusze postępowań pozwalają również na rozłożenie ciężaru problemów na większy krąg podmiotów i łatwiejsze przejście przez trudny okres, w szczególności jeśli będzie to możliwe z dodatkowym wykorzystaniem wsparcia Skarbu Państwa.

Bazą dla opracowania takich scenariuszy postępowań powinno być Prawo Restrukturyzacyjne (które zostało utworzone na potrzeby takich właśnie sytuacji kryzysowych), a skierowane jest do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Spółek. Dostarcza ono rozliczne procedury ratowania przedsiębiorstwa, również przy dodatkowym wykorzystaniu wachlarza instrumentów pomocowych wprowadzanych przez Rząd specustawami. Rozpoznanie sytuacji, wylistowanie dostępnych instrumentów pomocowych, źródeł finansowania kryzysowego i przygotowanie z wyprzedzeniem architektury restrukturyzacji przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, pozwala zareagować we właściwym czasie. Pisanie bowiem wniosku o restrukturyzację czy o finansowanie po tym jak stanie produkcja, zostaną wypowiedziane kontrakty czy naliczone i potrącone kary umowne, będzie już praktycznie bezskuteczne. Należy antycypować ryzyka i przewidywać negatywne scenariusze zdarzeń, by wykorzystując odpowiednie przepisy oraz narzędzia finansowe zaplanować z wyprzedzeniem procedurę powstrzymania sytuacji kryzysowej, zawarcia porozumienia z wierzycielami bądź podjęcia działań naprawczych, zwiększających efektywność kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarów. Takie działanie może ostatecznie mimo kryzysu wręcz poprawić pozycję rynkową przewidującego przedsiębiorcy.

Kontrola kryzysu i czas reakcji

Podjęcie działań restrukturyzacyjnych często nie oznacza radykalnej zmiany, a jedynie szybkie rozpoznanie i planowanie.
Przedsiębiorca może skorzystać z indywidualnie dopasowanych postępowań, które pozwolą ograniczyć ryzyka i wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej. Korzystając z wsparcia doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego przedsiębiorca jest w stanie przygotować się już dziś na skutki które nastąpią w przyszłości.

- W chwili obecnej zauważyliśmy, iż nasi przedsiębiorcy są coraz to bardziej świadomi. Od kilku dni przygotowujemy scenariusze działań dla przedsiębiorców, aby ograniczyć skutki ekonomiczne które wynikają z pandemii jaką okazał się COVID-19 - wskazuje Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje S.A.

Prawo restrukturyzacyjne pozwala podnieść się nawet z najgłębszego kryzysu

W skrajnie trudnych sytuacjach kryzysowych przepisy Prawa restrukturyzacyjnego pozwalają w kontrolowany sposób zmniejszyć koszty, wstrzymać przyszłe płatności, zmienić umowy, zabezpieczyć umowy najmu, umowy kredytowe z bankiem czy też umowy leasingowe, by możliwie najłagodniej i z korzyścią dla wszystkich stron dłużnika i wierzycieli wyjść z kłopotów „obronną ręką” – podkreśla Małgorzata Anisimowicz

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne obowiązująca od 01.01.2016 roku, ułatwiająca niewątpliwie ratowanie przedsiębiorstw i upraszczająca wiele procedur, wymaga dogłębnej jej znajomości i doświadczenia w jej stosowaniu, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości ochrony przedsiębiorstwa. Dodatkowo wspierające ją obecnie specustawy dają wiele dodatkowych narzędzi ekonomicznych ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa na różnych polach działalności. W trudnych czasach nie ma możliwości śledzenia wszystkich przepisów i nabywania umiejętności skutecznego ich stosowania dla dobra przedsiębiorstw. W tym celu dla zapewnienia profesjonalnego wsparcia eksperckiego ustawodawca już znacznie wcześniej przewidział rolę Doradcy Restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorcy i opracowanie awaryjnych procedur restrukturyzacyjnych, opcji porozumienia z wierzycielami, katalogu narzędzi wsparcia ekonomicznego i innych niezbędnych dla procesu kwestii, które w pełni zabezpieczają firmę na wypadek kryzysu oraz chronią ją przed agresywną windykacją.
-To zewnętrzne wsparcie w opracowaniu katalogu narzędzi i źródeł finansowania pomostowego, scenariusza działań w sytuacji kryzysowej, bądź wsparcia przy podjęciu decyzji o restrukturyzacji na podstawie naszego doświadczenia, powinno obejmować ze strony Doradcy Restrukturyzacyjnego i współpracującego z nim interdyscyplinarnego zespołu szereg działań. Jest to zarówno reprezentacja prawna przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych, audyt ekonomiczno-restrukturyzacyjny przedsiębiorstw oraz analiza strategiczna w celu identyfikacji skali i rodzaju kryzysu, katalog instrumentów ratunkowych dedykowanych do danego przypadku, wskazanie projektu rozwiązań naprawczych i formy restrukturyzacji, przygotowanie planów restrukturyzacyjnych i opracowywanie propozycji układowych, jak też aktywne uczestnictwo w pozyskaniu finansowania i zawieranie porozumienia z wierzycielami- wymienia Małgorzata Anisimowicz – prezes zarządu PMR Restrukturyzacje S.A.

-Sytuacja zależy od gotowości przedsiębiorstwa do jak najwcześniejszej konfrontacji z obawami i profesjonalnej oceny zagrożenia.
Autor: PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO KOMUNIKATY PRASOWE

KATEGORIE