DO GÓRY
WRÓĆ
KOMUNIKATY PRASOWE
Monitoring mediów
#0
1393

Jak ochronić płynność finansową w czasach kryzysu?

2 Kwietnia 2020

Zachowanie płynności finansowej jest absolutnie kluczowe, dla utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Aby je zapewnić menedżerowie muszą działać szybko i uprzedzać wydarzenia, przygotowując odpowiednie procedury. Gdy kryzys nadejdzie na przeprowadzenie wielu działań może być już bowiem za późno.

Wymogi większej efektywności ekonomicznej, utrzymanie zdolności kredytowej, systemy zabezpieczenia finansowania długiem oraz inne instrumenty współczesnego rynku, wprowadziły rewolucję w konstrukcji ekonomicznej przedsiębiorstw, wymuszając na zarządzających coraz szybszą rotację aktywów i zarządzanie płynnością w surowych ramach wskaźników.

Z roku na rok firmy dysponowały coraz uboższą poduszką finansową i zmniejszały w portfelach własne aktywa na rzecz finansowania długiem. Własność zastępował najem lokali, leasing maszyn i urządzeń oraz kredyty kupieckie. To wystarczyło, by przy pierwszym silniejszym załamaniu koniunktury i wyhamowaniu rynku, tysiące polskich biznesów zachwiało się w posadach. W przypadku obecnej pandemii, której skala i czas trwania wciąż pozostają wielką niewiadomą, przyszłość firm stoi pod jeszcze większym znakiem zapytania.

W tak trudnej i wyjątkowej sytuacji skuteczną ochronę przedsiębiorstw zapewnić może wczesne zastosowanie odpowiednich instrumentów i narzędzi naprawczych, chroniących płynność finansową firmy. Im wcześniej zapoznają się z nimi menedżerowie – tym lepiej dla ich biznesu. Czas odgrywa w tym przypadku szczególną rolę, ponieważ w momencie nadejścia kryzysu, nagłego spadku obrotów i utraty płynności, na pewne działania może już być za późno.

Wśród wspomnianych instrumentów warto wyróżnić dedykowane postępowania z katalogu Prawa Restrukturyzacyjnego, które chronią przedsiębiorstwa przed szkodliwą i agresywną windykacją zniecierpliwionych wierzycieli, którzy często przytłoczeni własnymi problemami, mogą nie zwracać uwagi na kłopoty przedsiębiorcy i szybko decydują się na wszczęcie procedury komorniczej. Ta z kolei w krótkim czasie może wydrenować już i tak uszczuploną kryzysem płynność finansów, doprowadzając do zatrzymania przedsiębiorstwa, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy i upadłości.

Należy pamiętać, że zaproponowana przez rząd tarcza antykryzysowa nie zawiesza póki co terminów w postępowaniu upadłościowym. Z tego względu wnioski o otwarcie restrukturyzacji powinny być przygotowane jak najwcześniej i pozostawać w gotowości zarządów jeszcze przed nadejściem kryzysu. Trafną analogią, są apteczki pierwszej pomocy w samochodach, które wozimy zapobiegawczo, choć mamy nadzieję, że wypadek nigdy się nie wydarzy.

Wyprzedzające działanie na rzecz przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego ma tym większe znaczenie, że jest to proces czasochłonny. A w czasie kryzysu czas zdecydowanie nie jest naszym sprzymierzeńcem.

Aby przygotować wniosek, w pierwszej kolejności konieczny jest audyt przedsiębiorstwa i opracowanie planu architektury restrukturyzacyjnej. Następnie kluczowe jest zebranie niezbędnych danych finansowych i skompletowanie załączników do wniosku. Dopiero na końcu możemy zająć się właściwym wnioskiem, który musi być dobrze skorelowany z kondycją ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego otoczeniem gospodarczym.

Wniosek restrukturyzacyjny nie jest bowiem szablonem przygotowywanym na podstawie wzorów pism procesowych. To złożony dokument prawno-ekonomiczny który powinien być skonstruowany w sposób bardzo przemyślany (podobnie jak plan restrukturyzacyjny czy propozycje układowe etc.), tak aby sąd nie miał wątpliwości co do zasadności jego akceptacji i mógł otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne.

Gdy rozmawiamy o uciekającym czasie, dziś musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden niezwykle ważny czynnik, wcześniej nie odgrywający znaczącej roli. To kolejki w sądach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które w dobie przedłużającego się kryzysu wydają się być nieuniknione.


Jak wykazaliśmy na kilku przykładach, postępowanie restrukturyzacyjne najbardziej skuteczne jest wtedy, gdy jego fundament przygotujemy jeszcze przed nadejściem kryzysu. Dlatego zapobiegawczy przedsiębiorca nie powinien wyczekiwać nadejścia utraty płynności i plan na uzdrowienie firmy opracować już teraz.
Autor: PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO KOMUNIKATY PRASOWE

KATEGORIE