DO GÓRY
WRÓĆ
AKTUALNOŚCI
Monitoring mediów
#0
1393

PMR Restrukturyzacje S.A przeprowadzi postępowanie sanacyjne HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

4 Marca 2016

Zespół PMR Restrukturyzacje S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (KRS 0000108425), na Zarządcę postępowania wyznaczył kancelarię "PMR Restrukturyzacje" S.A. z siedzibą w Warszawie. Restrukturyzacja po otwarciu postępowania sanacyjnego prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 1/16.

HAWE Telekom jest pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne tylko dla innych operatorów („Carrier’s carrier”). Kieruje swoją ofertę do operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji kablowej, providerów internetowych oraz wszystkich potencjalnych operatorów nowoczesnych sieci światłowodowych. HAWE Telekom Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej HAWE notowanej na GPW.

Dowiedz się więcej: www.hawetelekom.pl


Zgodnie z treścią postanowienia, Sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Hawe Telekom, odebrać dłużnikowi zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A., wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Anna Żuława oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Ustawy.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wszelkie działania, podejmowane w postępowaniu sanacyjnym, zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej spółki, przy równoczesnej ochronie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 03 marca 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) następuje na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

Warto podkreślić, że kancelaria PMR Restrukturyzacje S.A. została wyznaczona w pierwszym postępowaniu sanacyjnym wszczętym przed największym w Polsce Sądem Restrukturyzacyjnym.


Autor: Zespół PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KATEGORIE