DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

1 Sierpnia 2016

W dniu 01 sierpnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne wobec ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000214038).

Spółce w prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym doradzają specjaliści z PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.
» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 01 sierpnia 2016 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

Przewodniczący - SSR Cezary Zalewski;

Sędzia Komisarz - SSR Jarosław Zarębski;

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI »

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt X GR 38/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

KATEGORIE