DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Credit Invest S.A.

21 Czerwca 2020

W dniu 16 czerwca 2020 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec Credit Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
Ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 14/20

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt XIX GRp 7/20

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełnione w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.


KATEGORIE