DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

DAYLI Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie

27 Maja 2016

W dniu 01 lutego 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000435340).

Dnia 24 maja 2016r do pełnienia funkcji zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. powołana została kancelaria PMR Restrukturyzacje S.A. w miejsce dotychczasowego zarządcy - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 01 lutego 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 1/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt VIII GRs 1/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Adres korespondencyjny
ul. Balicka 117
30-149 Kraków
tel. +48 12 26 16 400
e-mail: sekretariat@dayli.com.pl

Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 751 01 96
e-mail: dayli@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR SSR Janusz Płoch;

Sędzia Komisarz - SSR Janusz Płoch;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Przy Rondzie 7, pokój K-218
31-547 Kraków
tel/fax: 12 61 95 209
e-mail: w8g@krakow-sr.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
tel. 12 61 95 086
tel. 12 61 95 770
Biuro umiejscowione jest przy wejściach do budynku Sądu w pawilonie „K” – niski parter oraz pawilonie „E” – parter

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie zakończone

1. Postanowienie z dnia 01 lutego 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Postanowienie z dnia 24 maj 2016r w przedmiocie zmiany zarządcy

» Pobierz postanowienie PDF

3. Po wyznaczeniu do pełnienia funkcji zarządcy, PMR Restrukturyzacje S.A. podjęła działania zmierzające do przejęcia zarządu, majątku i dokumentacji spółki od dotychczasowego zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

4. Zarządca informuje, iż w dniu 21 marca 2017 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56 (5193) opublikowane zostało obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki DAYLI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Zarządca informuje, iż w dniu 09 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie Postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne.

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE