DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

DIK J. Opielewicz Sp. jawna

22 Czerwca 2020

W dniu 25 listopada 2019 roku, Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił otworzyć postępowanie o zmianę układu wobec DIK J. Opielewicz Sp. jawna z siedzibą w Odolanowie (KRS 0000306364).

Nadzorcą sądowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 25 listopada 2019 roku.

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy,
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Adama Asnyka 56a
62-800 Kalisz


Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
V GUu 14/19

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
V GRp 5/19

Rodzaj postępowania
Postępowanie o zmianę układu

Funkcja pełnione w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.


KATEGORIE