DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

DIK J. Opielewicz Sp. jawna

22 Czerwca 2020

W dniu 25 listopada 2019 roku, Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił otworzyć postępowanie o zmianę układu wobec DIK J. Opielewicz Sp. jawna z siedzibą w Odolanowie (KRS 0000306364).

Nadzorcą sądowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 25 listopada 2019 roku.

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy,
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Adama Asnyka 56a
62-800 Kalisz

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
V GUu 14/19

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
V GRp 5/19

Funkcja pełnione w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]


Przedsiębiorca w restrukturyzacji
„DIK J. Opielewicz” spółka jawna

Adres korespondencyjny
ul. Kopernika 3
63-430 Odolanów

Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6 lok. 4
62-800 Kalisz
Tel. + 48 62 599 87 87
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Adama Asnyka 56a
62-800 Kalisz
Przewodniczący – Sędzia Jadwiga Dobrowolska Sędzia Komisarz

» Stan postępowania
[+]


1. Postępowanie o zmianę układu - zakończone

» Pobierz obwieszczenie PDF

2. Nadzorca wykonania układu - w toku

» Pobierz postanowienie PDFKATEGORIE