DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

ELSOL Krzysztof Eliasz w restrukturyzacji z siedzibą w Lubaniu

19 Kwietnia 2016

W dniu 18 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne Krzysztofa Eliasza PESEL: 64040300038, REGON 891343709, NIP 8861650399 prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Krzysztof Eliasz ELSOL" pod adresem: Radogoszcz 67A, 59-800 Lubań.

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]
Data wydania postanowienia
Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 1/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V GRs 1/16
Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
"Krzysztof Eliasz ELSOL" w Lubaniu
Radogoszcz 67A
59-800 Lubań
tel. +48 75 721 43 80
tel. +48 75 722 23 21
fax +48 75 612 97 93
e-mail: elsolbud@elsolbud.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze,
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Joanna Skowron;

Sędzia Komisarz - SSR Krzysztof Skrobowski;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Bankowa 18 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 900
tel. 75 67 12 904
fax. 75 67 12 901
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Mickiewicza 21,
58-500 Jelenia Góra (parter)
tel. 75 67 12 830
Biuro podawcze
ul. Mickiewicza 21,
58-500 Jelenia Góra (parter)
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem ustalenia składu masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Krzysztofa Eliasza ELSOL w restrukturyzacji z siedzibą w Lubaniu.

4. Ogłoszenie ws. sporządzenia listy wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Postanowienie z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
» Sprzedaż
[+]

1. Postanowienie z dnia 13 marca 2019 r. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki wszystkich składników wchodzących w skład masy sanacyjnej przedsiębiorstwa.

» Pobierz postanowienie PDF

2. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy sanacyjnej firmy Elsol Krzysztof Eliasz w restrukturyzacji

» Pobierz regulamin PDF

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży

» Pobierz załącznik do regulaminu PDF

4. Ogłoszenie z dnia 27.03.2019 r. w Gazecie Wrocławskiej ws przetargu

» Pobierz ogłoszenie PDF

KATEGORIE