DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Eneva Sp. z o.o.

2 Lipca 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec Eneva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzorcą Sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołana została Chapter 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A
00-454 WarszawaSygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 31/20

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt XIX GRp 9/20

Rodzaj postępowania
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
Chapter 11 Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 666 863 029
e-mail:info@chapter11.pl


KATEGORIE