DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Eneva Sp. z o.o.

2 Lipca 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec Eneva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzorcą Sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołana została Chapter 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A
00-454 WarszawaSygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 31/20

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt XIX GRp 9/20

Rodzaj postępowania
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
Chapter 11 Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 666 863 029
e-mail:info@chapter11.pl

Adres dla korespondencji
Chapter 11 Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106
e-mail: info@chapter11.pl

» Dane adresowe
[+]


Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Eneva Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Adres korespondencyjny
Ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nadzorca Układu
Chapter 11 Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
Chapter 11 Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106
e-mail: info@chapter11.pl


» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku.

1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego z dnia 5 czerwca 2020r.

» Pobierz postanowienie PDF

2. Obwieszczenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego z dnia 22.09.2020r.

» Pobierz obwieszczenie PDF


KATEGORIE