DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Ewa Kulesza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cool - Nail Ewa Kulesza w Bolesławcu

24 Września 2018

W dniu 24 września 2018 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ewy Kuleszy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cool - Nail Ewa Kulesza w Bolesławcu (Nip: 612-162-11-87).

Nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołany został doradca restrukturyzacyjny Małgorzata Anisimowicz.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 24 września 2018r.

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 4/18

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V ….

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
Małgorzata Anisimowicz

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Ewa Kulesza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cool – Nail Ewa Kulesza w Bolesławcu

Adres korespondencyjny
Ul. Wróblewskiego 7
59-700 Bolesławiec

Nadzorca Sądowy
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2/5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
fax. +48 22 30 05 106
Adres dla korespondencji:
Doradca Restrukturyzacyjny Małgorzata Anisimowicz
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - ASR Joanna Łukaszewicz;

Sędzia Komisarz - SSR Joanna Skowron;

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie zakończone

1. Postanowienie z dnia 21 września 2018r., w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31.12.2018 r Nr 251 (5639) w przedmiocie ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego.

» Pobierz postanowienie PDF

3. Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Ewy Kuleszy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cool-Nails Ewa Kulesza w restrukturyzacji w Bolesławcu, sygn. akt V GRp 1/18 wyznaczony został termin zgromadzenia wierzycieli, tj. Zgromadzenie Wierzycieli Ewy Kuleszy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cool-Nails Ewa Kulesza w restrukturyzacji w Bolesławcu w celu przyjęcia układu na dzień 19 czerwca 2019r. godzina 13:00, sala 110 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Jednocześnie zawiadamia się, iż głosowanie jest pisemne.
Układ nie został przyjęty przez wierzycieli.

» Pobierz postanowienie PDF

4. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019r. umorzone zostało przyspieszone postępowanie układowe Ewy Kuleszy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą COOL Nails Ewa Kulesza w Bolesławcu.

KATEGORIE