DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Huapol Services Sp. z o.o.

15 Lutego 2021

W dniu 12 lutego 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 29 (6174) poz. 10698, ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego przez Huapol Services Sp. z o.o.

Nadzorcą układu została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Dzień układowy
31 stycznia 2021 r.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu częściowego

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
e-mail:warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Dane adresowe
[+]


Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Huapol Services Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nadzorca Układu
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106
e-mail: warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku.

1. Obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego z dnia 12 lutego 2021r..

» Pobierz obwieszczenie PDFKATEGORIE