DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Hydro - Instal Grzegorz Jadwisińczak w Bogatyni

16 Października 2019

W dniu 01 lutego 2019 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Grzegorza Jadwisińczaka z siedzibą w Bogatyni (NIP: 615-131-84-53)

Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 01 luty 2019 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze,
Wydział V Gospodarczy,
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
Sygn. akt V GR 1/19

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
Sygn. akt V GRs 1/19

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełnione w postępowaniu
Postępowanie sanacyjne

Podmiot pełniący funkcję
PMR restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Grzegorz Jadwisińczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "HYDRO-INSTAL" Grzegorz Jadwisińczak w Bogatyni

Adres korespondencyjny
Ul. Daszyńskiego 22
59-920 Bogatynia
e-mail: hydroinstal@gmail.com

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji:
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6/4
92-800 Kalisz
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Joanna Skowron;

Sędzia Komisarz - ASR Joanna Łukaszewicz;

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 01 luty 2019r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Ogłoszenie z dnia 27.02.2019 r. w MSiG w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego.

» Pobierz ogłoszenie PDF

3. Postanowienie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności z dnia 13 listopada 2019 r.

» Pobierz postanowienie PDF

4. Ustanowienie Rady Wierzycieli w postępowaniu
Postanowieniem z dnia 13 listopada 2019r. ustanowiono Radę Wierzycieli w postępowaniu.

» Pobierz postanowienie PDF

5. Inauguracyjne posiedzenie Rady Wierzycieli
Dnia 10 stycznia 2020r. o godzinie 12:00 odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady Wierzycieli. Organ jednogłośnie pozytywnie zaopiniował złożony do akt postępowania Plan Restrukturyzacyjny, sprawozdania rachunkowe Zarządcy, a także Uchwałą 7/01/2020 wydał opinię o zasadności kontynuacji postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec dłużnika.

6. Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego
Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020r. zatwierdzony został plan restrukturyzacyjny.

» Pobierz postanowienie PDF

7. Brak podstaw do umorzenia postępowania
W następstwie rozpoznania wszczętego z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia, czy zaistniały przesłanki umorzenia postępowania Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020r. stwierdzono aktualnie brak przesłanek do jego umorzenia.

» Pobierz postanowienie PDF

8. Zmiana Sędziego Komisarza
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy ogłasza, iż Postanowieniem z dnia 9 października 2020r. dokonano zmiany pkt II Postanowienia wydanego w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Grzegorza Jadwisińczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „HYDRO-INSTAL” Grzegorz Jadwisińczak w Bogatyni w restrukturyzacji (sygn. akt V GRs 1/19) wyznaczając Sędziego-Komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego i postanawiając nie wyznaczać zastępcy sędziego komisarza.

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE