DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Kerdos Group S.A. - postępowanie z dnia 4 kwietnia

7 Kwietnia 2016

W dniu 4 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000108425), postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. (KRS 0000546300).
» Podstawowe dane
[-]

Data wydania postanowienia
Postanowienie z dnia 04 kwiecień 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt X GR 13/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

Funkcja pełniona w postępowaniu
Tymczasowy Nadzorca Sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
KERDOS GROUP S.A.
ul. Orzycka 6 lok 1B
02-695 Warszawa

Sekretariat:
tel. +48 882 133 435
sekretariat@kerdosgroup.com

Tymczasowy Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 751 01 96
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Cezary Zalewski;

Sędzia Komisarz - SSR Anna Żuława;

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI »

Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych:
BOI ul. Czerniakowska 100 A, parter Sala Obsługi
tel. 22 33 41 392
tel. 22 33 41 393


UWAGA !
Przeglądanie akt archiwalnych X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt przy ul. Czerniakowskiej 100A, parter budynku-Sala Obsługi z wyłączeniem spraw w toku rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, których przeglądanie odbywa się w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, I piętro, pokój 252.

» Stan postępowania
[+]

Zakończone otwarciem postępowania sanacyjnego

1. Postanowienie z dnia 04 kwietnia 2016r., w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

KATEGORIE