DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji - postępowanie z dnia 11 maja

20 Maja 2016

W dniu 11 maja 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000128922).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.
» Podstawowe dane
[-]

Data wydania postanowienia
Postanowienie z dnia 11 maja 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt X GR 13/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt X GRs 4/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
KERDOS GROUP S.A.
ul. Orzycka 6 lok 1B
02-695 Warszawa

Sekretariat:
tel. +48 882 133 435
sekretariat@kerdosgroup.com

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6/4
62-800 Kalisz
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Cezary Zalewski;

Sędzia Komisarz - SSR Paweł Stasio;

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI »

Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych:
BOI ul. Czerniakowska 100 A, parter Sala Obsługi
tel. 22 33 41 392
tel. 22 33 41 393


UWAGA !
Przeglądanie akt archiwalnych X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt przy ul. Czerniakowskiej 100A, parter budynku-Sala Obsługi z wyłączeniem spraw w toku rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, których przeglądanie odbywa się w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, I piętro, pokój 252.

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie zakończone

1. Postanowienie z dnia 11 maja 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem objęcia masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec „Kerdos Group” w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

4. Zarządca informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2017 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70 (5207) opublikowane zostało obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Zarządca informuje, iż w dniu 22 marca 2017 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne.

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE