DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Krzysztof Suchy prowadzący działalność gospodarczą Usługi Finansowe LUCRUM Krzysztof Suchy

21 Kwietnia 2021

W dniu 29 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 60 (6205) poz. 21249, ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego przez Krzysztofa Suchego prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Finansowe LUCRUM Krzysztof Suchy.


Nadzorcą układu została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
29 marca 2021 r.

Sąd prowadzący postępowanie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Dzień układowy
31 marca 2021 r.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie o zatwierdzenie układu częściowego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086)

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
VIII GRz 10/21

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
e-mail:warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Dane adresowe
[+]


Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Krzysztof Suchy prowadzący działalność gospodarczą Usługi Finansowe LUCRUM Krzysztof Suchy

Adres korespondencyjny
ul. Jana Długosza 23 lok. 2
51-162 Wrocław

Nadzorca Układu
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 22 30 05 105
fax. + 48 22 30 05 106
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku.
1. Ogłoszenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego z dnia 29 marca 2021r.

» Pobierz obwieszczenie PDF

KATEGORIE