DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

MAK-TRANS Joanna Białobrzeska

17 Marca 2022

W dniu 06 października 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego przez Joannę Białobrzeską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MAK-TRANS Joanna Białobrzeska.

» Podstawowe dane
[-]

Dzień układowy
01.10.2021r.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu częściowego.

Sygnatura postępowania
XVIII GRz 209/21

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XVIII Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca Układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
e-mail:warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca
MAK-TRANS Joanna Białobrzeska

Adres korespondencyjny
ul. Bodycha 120/34,
05-820 Piastów


Nadzorca Układu
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106
e-mail:warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl


» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XVIII Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa
» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku
1. Ogłoszenie z dnia 06 października 2021r. o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego.
» Pobierz ogłoszenie PDF


KATEGORIE