DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Marek Franczak Zakład Robót Inżynierskich FRAKOP w restrukturyzacji z siedzibą w Kamilówce

21 Kwietnia 2016

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne Marka Franczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynierskich "FRAKOP" w Kamilówce, nr REGON 590347175, NIP 644-001-61-84.

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.





» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 1/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V GRs 1/16
Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
Marek Franczak Zakład Robót Inżynierski "FRAKOP"

Adres korespondencyjny
Kamilówka 21
26-332 Sławno
tel. +48 42 21 41 205
fax +48 42 21 41 426
e-mail: frakop@frakop.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6/4
62-800 Kalisz
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Agnieszka Baranowska-Gos;

Sędzia Komisarz - SSR Agnieszka Baranowska-Gos;

Zastępca Sędziego Komisarza - SSR Marcin Żurawski;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Słowackiego 5, pok. 219
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 64 94 219
tel. 44 64 94 223
fax. 44 71 52 674
e-mail: VGospodarczy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Słowackiego 5, pok. 122
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 64 94 253
Biuro podawcze
ul. Słowackiego 5,
97-300 Piotrków Trybunalski (parter)
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem ustalenia składu masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Marka Franczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynierskich "FRAKOP" w restrukturyzacji z siedzibą w Kamilówce.

4. Ogłoszenie ws. sporządzenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Na mocy postanowienia z dn. 18.11.2016 r. nastąpiła zmiana Sędziego Komisarza w ramach przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego w ten sposób, że w miejsce Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Zajdy, wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Baranowską-Gos





KATEGORIE