DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

MATRAS S.A. z siedzibą w Warszawie

21 Listopada 2017

W dniu 9 listopada 2017 roku, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił odwołać zarządcę -Pretium Sp. z o.o. (numer licencji 1012) i wyznaczyć zarządzą PMR Restrukturyzacje S.A. (numer licencji 5).

Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie 24 kwietnia 2017r.

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
Sygn. akt X GR 10/17

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt X GRs 5/17

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
MATRAS S.A z siedzibą w Warszawie

Adres korespondencyjny
Ul. Jana Pawła Woronicza, NR 15, LOK 203
02-625 Warszawa

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
Adres dla korespondencji:
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6/4
62-800 Kalisz
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Edyta Dzielińska;

Sędzia Komisarz - SSR Ewa Królikowska Saks;

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie zakończone

1. Postanowienie z dnia 9 listopada 2017r., w przedmiocie odwołania zarządcy -Pretium Sp. z o.o. (nr licencji 1012) i wyznaczenia zarządcy PMR Restrukturyzacje S.A. ( nr licencji 5)

» Pobierz postanowienie PDF


2. Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017r., w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Matras S.A. z siedzibą w WArszawie.

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE