DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Gryfowie Śląskim

30 Czerwca 2016

W dniu 29 czerwca 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Gryfowie Śląskim (KRS 0000614543).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 4/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V GRs 3/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
„MATUSEWICZ” Budowa Maszyn S.A z siedzibą w Gryfowie Śląskim

Adres korespondencyjny
ul. Lwowska 40
59-620 Gryfów Śląski
tel. +48 757 820 011
fax. +48 757 813 004
e-mail: office@matusewicz.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Joanna Skowron;

Sędzia Komisarz - SSR Małgorzata Dowhanycz-Turoń;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Bankowa 18 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 900
tel. 75 67 12 904
fax. 75 67 12 901
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Mickiewicza 21, (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830
Biuro podawcze
ul. Mickiewicza 21, (parter)
58-500 Jelenia Góra
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 29 czerwiec 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem ustalenia składu masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec „MATUSEWICZ” Budowa Maszyn S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gryfowie Śląskim

4. Ogłoszenie ws. sporządzenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Zarządca informuje, iż dnia 3 lutego 2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 24(5161) opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące uzupełniającego spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

6. Postanowienie z dnia 12 maja 2017r. w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
» Sprzedaż
[+]

1. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki składników wchodzących w skład masy sanacyjnej firmy MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A.

» Pobierz regulamin PDF

2. Załącznik do Regulaminu sprzedaży

» Pobierz załącznik PDF

3. Ogłoszenie z dnia 24.04.2019 r. w Gazecie Wyborczej o sprzedaży

» Pobierz ogłoszenie PDF

4. Ogłoszenie z dnia 23.07.2019 r. w Gazecie Wyborczej o sprzedaży

» Pobierz ogłoszenie PDF

KATEGORIE