DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

MATUSEWICZ Development Sp. z o.o. Sp. K. w restrukturyzacji z siedzibą w Gryfowie Śląskim

23 Grudnia 2016

W dniu 23 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne „MATUSEWICZ” Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gryfowie Śląskim (KRS 0000614543).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 23 grudnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 8/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V GRs 5/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
„MATUSEWICZ” Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gryfowie Śląskim

Adres korespondencyjny
ul. Rybnicka 18
52-016 Wrocław
tel. +48 723 - 333 - 776
tel. +48 723 - 333 - 347
e-mail: biuro@willawroclaw.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 76 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Joanna Skowron;

Sędzia Komisarz - SSR Zbigniew Klin;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe

ul. Bankowa 18 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 900
tel. 75 67 12 904
fax. 75 67 12 901
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Mickiewicza 21 (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830

Biuro podawcze
ul. Mickiewicza 21 (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830

» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 23 grudnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Zarządca informuje, iż w dniu 4 stycznia 2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 3(5140) opublikowane zostało obwieszczenie informujące o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec MATUSEWICZ Development Sp. z o.o. Sp. K.

» Pobierz MSiG nr 3(5140)

3. Postanowienie dotyczące sprostowania postanowienia z dnia 23.12.2016r.

» Pobierz postanowienie PDF

4. Postanowienie z dnia 11 maja 2017 w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli.

» Pobierz postanowienie PDF

5. Ogłoszenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu uzupełniającego

» Pobierz ogłoszenie PDF

6. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 lipca 2017 r. o sporządzenie uzupełnionego spisu inwentarza

» Pobierz ogłoszenie PDF

7. Postanowienie z dnia 23 lipca 2017 r. w przedmiocie odwołania członka rady wierzycieli

» Pobierz postanowienie PDF

8. Postanowienie z dnia 27 luty 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności i uzupełniającego spisu wierzytelności

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE