DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

MBR Leasing Sp. z o.o.

15 Października 2020

W dniu 9 października 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198 (6088) poz. 53514, ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu przez MBR Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000737940).

Nadzorcą układu została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
9 października 2020

Dzień układowy
30 września 2020

Sygnatura postępowania
sygn. akt VIII GRz 12/20

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie o zatwierdzenie układu otwarte w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086)

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca Układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca
MBR Leasing Sp. z o.o

Adres korespondencyjny
Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
e-mail: kontakt@mbrleasing.pl.pl

Nadzorca Układu
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 22 30 05 105
fax. + 48 22 30 05 106
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

» Stan postępowania
[+]


1. Obwieszczenie o otwarciu postępowania z dnia 9 października 2020r.

» Pobierz obwieszczenie PDF

2. Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu

W dniu 9 lutego 2021r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych złożony został wniosek o zatwierdzenie układu zawartego w niniejszym postępowaniu.

KATEGORIE