DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

29 Marca 2016

W dniu 24 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne NANOTEL S.A. we Wrocławiu (KRS 0000357239).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.
» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 24 marca 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 5/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt VIII GRs 1/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
NANOTEL S.A.
ul. Mydlana 3
51-502 Wrocław
tel. +48 71 792 80 55
fax +48 71 792 80 56
e-mail: biuro@nanotel.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Jarosław Horobiowski;

Sędzia Komisarz - SSR Paweł Biliński; zmiana: SSR Aleksandra Ucińska

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Poznańska 16, pokój 13
53-630 Wrocław
tel. +48 71 74 89 240
fax +48 71 74 89 241
e-mail: viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Poznańska 16, pokój 1
tel. +48 71 74 89 200

Biuro podawcze
ul. Poznańska 16, pokój 3
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 24 marca 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem ustalenia składu masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.

4. Ogłoszenie ws. zatwierdzenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany osoby sędziego

» Pobierz postanowienie PDF

6. Postanowienie z dnia 27 czerwca 2017 r. ws umorzenia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF

7. Ogłoszenie ws. umorzenia postępowania sanacyjnego

» Pobierz ogłoszenie PDF

KATEGORIE