DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

OR Czocha Sp. z o.o.

1 Września 2021

W dniu 14 lipca 2021 r. roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu wobec OR Czocha Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej.

Nadzorcą Sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
14 lipca 2021r.

Dzień układowy
19 lipca 2021r.

Sygnatura postępowania


Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie o zatwierdzenie układu otwarte w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086)

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca Układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca
Mount Up Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
Różany 31
82-335 Różany

Nadzorca Układu
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Klonowica 2 lko. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106
e-mail:j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl


» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
V Wydział Gospodarczy
Ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku
1. Obwieszczenie o otwarciu postępowania z dnia 14 lipca 2021r.
» Pobierz ogłoszenie PDF


KATEGORIE