DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

30 Czerwca 2016

W dniu 28 czerwca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000442853).

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt VIII GR 14/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt VIII GRp 3/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca Sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Property Lease Fund S.A.

Adres korespondencyjny
ul. Bolesława Prusa nr 38 lok. 22
55-319 Wrocław
tel. +48 71 780 60 66
fax. +48 71 780 60 66
e-mail: biuro@plfund.pl

Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przewodniczący - SSR Jarosław Horobiowski;

Sędzia Komisarz - SSR Tomasz Poprawa;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Poznańska 16, pokój 13
53-630 Wrocław
tel. +48 71 74 89 240
fax. +48 71 74 89 241
e-mail: viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Poznańska 16, pokój 1
53-630 Wrocław
tel. +48 71 74 89 200
Biuro podawcze
ul. Poznańska 16, pokój 3
58-500 Jelenia Góra
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 28 czerwca 2016r., w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016r., Sąd stwierdził zgodność z prawem kryterium wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym, jakie zostało wskazane w propozycjach układowych Emitenta złożonych w dniu 24 czerwca 2016 r.

» Pobierz postanowienie PDF

3. Nadzorca sądowy wypełniając normę art. 40 p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli będących uczestnikami postępowania o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.

4. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli

» Pobierz ogłoszenia PDF

5. Ogłoszenie w sprawie przedłożenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenia PDF

6. Ogłoszenie ws. układu

» Pobierz ogłoszenia PDF

7. Ogłoszenie ws. złożenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenia PDF

8. Ogłoszenie ws. odmówienia zatwierdzenia układu częściowego

» Pobierz ogłoszenia PDF

KATEGORIE