DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Bogatyni

4 Maja 2016

W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" sp. z o.o. w Bogatyni, KRS 0000194015, REGON 230504716, NIP 6150024324.

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.

» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 2/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn. akt V GRs 2/16
Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie sanacyjne

Funkcja pełniona w postępowaniu
Zarządca

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Dłużnik
Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" sp. z o.o. w Bogatyni

Adres korespondencyjny
ul. Młodych Energetyków 3
59-916 Bogatynia
tel. +48 75 77 23 800
tel. +48 75 77 32 406
fax +48 75 77 84 558
e-mail: egbud@egbud.pl

Zarządca
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 82 802
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Joanna Skowron;

Sędzia Komisarz - SSR Zbigniew Klin;

Sekretariat Wydziału - dane kontaktowe
ul. Bankowa 18 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 900
tel. 75 67 12 904
fax. 75 67 12 901
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
ul. Mickiewicza 21, (parter)
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 830
Biuro podawcze
ul. Mickiewicza 21, (parter)
58-500 Jelenia Góra
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

» Pobierz postanowienie PDF
2. Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca przystąpił do realizacji czynności celem ustalenia składu masy sanacyjnej oraz przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz przystąpił do sporządzania planu restrukturyzacyjnego.

3. Zarządca wypełniając normę art. 40 p.r. w związku z art. 52 ust. 3p.r., podjął działania celem zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego w restrukturyzacji z siedzibą w Bogatyni.

4. Ogłoszenie ws. sporządzenia spisu wierzytelności i przedłożenia do sądu

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Ogłoszenie ws. sporządzenia spisu inwentarza

» Pobierz ogłoszenie PDF

6. Postanowienie Sądu z dnia 22 czerwca 2017 r. ws. zatwierdzenia spisu wierzytelności

» Pobierz postanowienie PDF

7. Ogłoszenie z dnia 07.09.2017 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws sporzadzenia uzupełniającego spisu wierzytelności.

» Pobierz postanowienie PDF

KATEGORIE