DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Satis Group S.A.

28 Maja 2020

W dniu 08 lipca 2019 roku, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000286369)

Nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 08 lipca 2019 roku

Sąd prowadzący postępowanie
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
Sygn. akt XIX GR 15/19

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
Sygn. akt XIX GRp 13/19

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcja pełnione w postępowaniu
Nadzorca sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR restrukturyzacje S.A.

Data przyjęcia układu
Postanowienie z dnia 02 grudnia 2019 roku

Data zatwierdzenia układu
Postanowienie z dnia 10 marca 2020 roku

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorstwo w restrukturyzacji
Satis Group S.A. w restrukturyzacji

Adres korespondencyjny
Ul. Bekasów 74
02-803 Warszawa
e-mail: ir@satisgroupsa.pl

Nadzorca sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku.
1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego z dnia 8 lipca 2019r.

» Pobierz obwieszczenie PDF


KATEGORIE