DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

SIGMA STORE Sp. z o.o.

8 Grudnia 2020

W dniu 7 grudnia 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 238 (6128) poz. 69432, ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu przez SIGMA STORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iwinach (KRS 0000674305).

Nadzorcą układu została PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.


» Podstawowe dane
[-]

Dzień układowy
30 listopada 2020 r.


Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
VIII GRz 18/20

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca układu

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
e-mail:warszawa@pmr-restrukturyzacje.pl

» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Sigma Store Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Buforowa 125
52-131 Iwiny

Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
Dział Administracyjno - Finansowy
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 22 30 05 105
fax. + 48 22 30 05 106
e-mail: j.gora@pmr-restrukturyzacje.pl

» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]


Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

» Stan postępowania
[+]


Postępowanie w toku

1. Na mocy Postanowienia z dnia 6 sierpnia 2021r, sygn. akt VIII GRz 18/20 zatwierdzony został układ przyjęty po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów w niniejszym postępowaniu.

KATEGORIE