DO GÓRY
WRÓĆ
POSTĘPOWANIA

Wytwórnia Betonów Józef Chmurzyński w restrukturyzacji

4 Września 2016

W dniu 29 sierpnia 2016 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe Józefa Chmurzyńskiego z siedzibą w Radomiu (PESEL 57012703678).

Nadzorcą sądowym w postępowaniu układowym powołana została PMR Restrukturyzacje S.A.Dowiedz się więcej:
www.wb-mokra.com.pl


» Podstawowe dane
[-]
Data otwarcia postępowania
Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Sygnatura postępowania w przedmiocie otwarcia
sygn. akt V GR 3/16

Sygnatura postępowania po dacie otwarcia
sygn.akt V GRu 2/16

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
Postępowanie układowe

Funkcja pełniona w postępowaniu
Nadzorca Sądowy

Podmiot pełniący funkcję
PMR Restrukturyzacje S.A.
» Dane adresowe
[+]

Przedsiębiorca w restrukturyzacji
Józef Chmurzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Józef Chmurzyński „Wytwórnia Betonów” w Radomiu

Adres korespondencyjny
ul. Mokra 2
26-600 Radom
tel. +48 (48) 363-22-00
fax. +48 (48) 363-22-20
e-mail: biuro@wb-mokra.com.pl

Nadzorca Sądowy
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106

Adres dla korespondencji
PMR Restrukturyzacje S.A.
ul. Przechodnia 6/4
62-800 Kalisz
tel. +48 22 30 05 105
fax. +48 22 30 05 106
e-mail: kalisz@pmr-restrukturyzacje.pl
» Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie
[+]

Sąd przed którym prowadzone jest postępowanie układowe
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wydział V Gospodarczy

Przewodniczący - SSR Paweł Lechowicz;

Sędzia Komisarz - SSR Krzysztof Dobrowolski;

Punkt Obsługi Interesanta
ul. A. Struga 63
26-600 Radom
tel. (48) 38-45-560-61
» Stan postępowania
[+]

Postępowanie w toku

1. Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2016r., w przedmiocie otwarcia postępowania układowego

» Pobierz postanowienie PDF

2. Po otwarciu postępowania układowego, Nadzorca Sądowy przystąpił do realizacji czynności, celem ustalenia składu masy układowej oraz do sporządzenia spisu inwentarza, spisu wierzytelności, a także planu restrukturyzacyjnego.

3. Nadzorca, wypełniając normę art. 40 Pr.Res., podjął działania celem zawiadomienia Wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Józefa Chmurzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "WYTWÓRNIA BETONÓW" w restrukturyzacji.

4. Ogłoszenie ws. sporządzenia spisu wierzytelności

» Pobierz ogłoszenie PDF

5. Nadzorca Sądowy informuje, iż w dn. 21.07.2017r. Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy umorzył przedmiotowe postępowanie restrukturyzacyjne. Wniesione przez Dłużnika zażalenie zostało następnie oddalone postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dn. 19.02.2018r.

» Pobierz postanowienie PDF

» Pobierz postanowienie PDF


KATEGORIE