DO GÓRY
WRÓĆ
KOMUNIKATY PRASOWE
Monitoring mediów
#0
1393

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne - przewagi z punktu widzenia przedsiębiorcy i doradcy restrukturyzacyjnego

28 Lipca 2020

Tarcza 4.0, dla zapobieżenia skutkom kryzysu wywołanego Covid-19, wprowadziła nowy wysoce uproszczony rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, może z niego skorzystać i w łatwy sposób uchronić się przed agresywną windykacją, egzekucją komorniczą i utratą płynności.

Główne przewagi z punktu widzenia przedsiębiorcy, czyli cechy, które ułatwiają i odróżniają uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne od innych postępowań, to:

1/ Postępowanie toczy się prawie w całości poza sądem, podczas gdy inne postępowania wymagają udziału sądu,

2/ Przedsiębiorca sam wybiera nadzorcę i podpisuje z nim umowę. W innych postępowaniach nadzorcę wyznacza sąd.

3/ Przedsiębiorca po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym zamieszcza obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzień obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania bez oczekiwania na decyzję sądu.

I co może być najważniejsze dla przedsiębiorców pragnących szybko i skutecznie ochronić płynność finansową swych firm:

4/ Z dniem ukazania się obwieszczenia w MSIG, z mocy prawa zawieszane są wszelkie egzekucje i postępowania zabezpieczające. W innych postępowaniach uzależnione jest to od decyzji sądu, a więc może być niepewne i odsunięte w czasie. Postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa zarówno co do wierzytelności powstałej przed otwarciem postępowania i wchodzącej do układu, jak i do co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

5/ Ponadto nowe unormowania prawne przewidują również brak możliwości wypowiadania umów wzajemnych przez wynajmujących, tak ważnych dla przedsiębiorcy jak umowy najmu lokalu/nieruchomości na których prowadzone jest przedsiębiorstwo, czy też leasingu. Tutaj przepisy się nie zmieniły – nastąpiła jednak zmiana co do osoby odpowiedzialnej za wydanie takiej zgody. Do tej pory wymagana była zgoda Rady wierzycieli/ Sędziego komisarza, a obecnie jedynie Nadzorcy układu.

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem może też odbyć się zdalnie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji co znakomicie ułatwia kontakt z wierzycielami, szczególnie z zagranicy. Również w tym zakresie nadzorca wraz z dłużnikiem decydują o formie przeprowadzenia głosowania oraz o dniu głosowania. Czyli w dalszym ciągu organy postępowania działają w krótkim okresie czasu, bez ryzyka wydłużenia się postępowania.


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma oczywiście szereg innych zalet. Jednak już wymienione powyżej pokazują, że dla przedsiębiorcy jest to procedura dużo szybsza, bardziej przewidywalna i zapewniająca większy wpływ na proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wszystkie wskazane aspekty czynią uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne faworytem wśród innych postępowań restrukturyzacyjnych przynajmniej do końca czerwca 2021, bowiem taki termin Ustawodawca określił jako graniczny na obwieszczenie o otwarciu tego rodzaju postępowania w MSIG.

Przepisy te są konieczne i często decydują o realnej możliwości prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, co prowadzi do wypracowania i zawarcia układu z wierzycielami. – Tarcza 4.0 co do zasady nie tyle zmienia co daje dodatkowe narzędzia, które pozwalają przedsiębiorcom na ochronę swoich firm. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – oparte jest bowiem na układzie w drodze samodzielnego zbierania głosów, jednakże z przystosowaniem do konieczności szybkiego działania. - wskazuje Małgorzata Anisimowicz - prezes zarządu PMR Restrukturyzacje i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.


Osią przewodnią jest czas, zarówno wobec sprawności i szybkości otwarcia postępowania jak i jego trwania, postępowanie to bowiem trwa do 4 miesięcy.

Czy w ciągu tych 4 miesięcy jest możliwe, aby wypracować porozumienie z wierzycielami?

W moim uznaniu tak. W praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, iż przedsiębiorca wskazując swoją sytuację kryzysową udaje się do doradcy restrukturyzacyjnego, podpisuje z nim umowę i to jest ten moment, kiedy zaczyna się praca w kontekście procesu restrukturyzacji firmy. To okres, kiedy przez zespół specjalistów przygotowywane są dokumenty, często dalszy model działania przedsiębiorstwa dla zachowania firmy na rynku i budowane propozycje układowe, mając na uwadze ochronę słusznych praw wierzycieli. Będąc w pełni przygotowany przedsiębiorca dokonuje obwieszczenia otwarcia postępowania w MSIG. Czyli okres wskazanych 4 miesięcy biegnie od tego momentu. Taka formuła współpracy pozwala na stwierdzenie, iż jest to wystarczający okres czasu. Należy jednak pamiętać, iż jest to narzędzie, z którego przedsiębiorca może skorzystać tylko jednokrotnie – stąd tak ważne jest przygotowanie na przedpolu otwarcia postępowania. – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.
Autor: PMR Restrukturyzacje S.A.

« WRÓĆ DO KOMUNIKATY PRASOWE

KATEGORIE