DO GÓRY
WRÓĆ
PMR W MEDIACH
Monitoring mediów
#0
1393

Zmiany w prawie upadłościowym

9 Listopada 2018

Ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w ramach Rady Unii Europejskiej 11 października przyjęli stanowisko wobec dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa daje dużo swobody w stosowaniu przepisów narodowych, ale narzuca kilka wspólnych warunków: powstanie wzór planu restrukturyzacyjnego dla firm, zwiększy się odpowiedzialność kadry kierowniczej za bankructwo, a czas ochrony przed egzekucjami ograniczony zostanie do maksymalnie 4 miesięcy.

Ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w początkach października zajmowali się dyrektywą o upadłości przedsiębiorstw, która ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw cieszących się dobrą opinią, które bankrutują z powodu przejściowych problemów.

Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian jeszcze w 2016 roku.

We wspólnym stanowisku ministrowie w ramach Rady Unii Europejskiej zgodzili się, aby przepisy krajowe miały decydującą moc, a wspólne regulacje objęły jedynie kilka elementów postępowań. Chodzi przede wszystkim o:


  • możliwość wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych (postępowanie o zatwierdzenie układu);

  • konieczność przyjęcia jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, który obejmie zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ;

  • udostępnienie modelowego planu restrukturyzacyjnego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców;

  • możliwość objęcia układem wierzycieli rzeczowych oraz udziałowców (właścicieli ekonomicznych przedsiębiorstwa);

  • rozszerzenie odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw;

  • stworzenie aplikacji dla doradców restrukturyzacyjnych.Ograniczeniu ma ulec okres ochrony przed egzekucjami komorniczymi i będzie on wynosił do 4 miesięcy – poza skomplikowanymi, wyjątkowymi sytuacjami.

- Jest bardzo dobry. Sam zakres, nad którym trwają prace, pokazuje nam, gdzie obecnie istnieją problemy. Bez wątpienia konieczne są zmiany w zakresie możliwości wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych. Często zdarza się, że w przypadku wszczęcia choć jednej egzekucji firmy z przejściowymi kłopotami zmuszone są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - komentuje Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.
Materiał ukazał się w serwisie QBusiness.pl:

dnia 8 listopada 2018:
» Zmiany w prawie upadłościowym – dyrektywa Rady UE« WRÓĆ DO PMR W MEDIACH

KATEGORIE